Skanssin Vallikatu 7169-2012

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
7169-2012
Planbeteckning: 
13/2012
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Itäkaari, Rompolitie
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi