Skoltomten i Harittu

Anhängig
På den tidigare skoltomten med omnejd vid Murkiogatan planeras både flervåningshus och serviceboende.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Maj 2017
Inledning: Juni 2017
Utkast: September 2018
Nähtävillä 16.12.2019 - 14.01.2020
Godkännande: Februari 2021
Ikraftträdande: April 2021
Slut: April 2021

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
4302-2016
Planbeteckning: 
17/2017
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Murkionkatu 10
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi