Syrengränden

Anhängig
Möjligheter för bostadsbyggande utreds.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Februari 2020
Inledning: Februari 2023
Utkast: Augusti 2023
Förslag: Augusti 2024
Godkännande: Oktober 2024
Ikraftträdande: December 2024
Slut: December 2024

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
9426-2017
Planbeteckning: 
28/2017
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Syreenikuja
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi