Vähäheikkiläntie 56 15246-2006

Trätt i kraft
Gäller områdena: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
15246-2006
Planbeteckning: 
7/2007
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vähäheikkiläntie 56
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi