Vimpelparken

Anhängig
Med detaljplaneändringen utreds placering av boende- och/eller affärsbyggnad i området samt trafikregleringar som dessa skulle behöva.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: December 2020
Inledning: Maj 2021
Utkast: Oktober 2021
Förslag: Augusti 2022
Godkännande: Oktober 2022
Ikraftträdande: December 2022
Slut: December 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
886-2018
Planbeteckning: 
4/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vesalankatu 11
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi