Virvoitusvägen 3

Anhängig
Detaljplaneförslagets förberedelser har fortsatt med vinnaren av tävlingen som stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion godkände 3.2.2020. Mer information: www.turku.fi/virvoituksentie. Målet är att ha en detaljplanförslag på sommaren 2021.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Oktober 2018
Inledning: December 2018
Utkast:
Nähtävillä 31.05.2021 - 29.06.2021
Godkännande: Oktober 2021
Ikraftträdande:
Slut:

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
9646-2018
Planbeteckning: 
13/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Virvoituksentie 3 ja 5
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Kekkonen Karin
Konsult
FCG
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Bilagor