Vuorensyrjänkatu 9 13131-2014

Trätt i kraft
Gäller områdena: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
13131-2014
Planbeteckning: 
15/2015
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vuorensyrjänkatu 9
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi