Stadsstrategin Åbo 2029

Vision

Åbo är en intressant europeisk universitets- och kulturstad som har mod att förnya sig och en stad där det är bra att leva och lyckas tillsammans.

Verksamhetslöften

Våra verksamhetslöften har utarbetats på basis av de gemensamma värden som vi upplever som viktiga:

  • Invånar- och kundinriktad verksamhet
  • Ansvarsfullhet och tolerans
  • Förnyelse och samarbete

Den mest intressanta staden vid norra Östersjön

År 2029 fyller Åbo hela 800 år. Märkesåret har också valts som utgångspunkt för stadsstrategin och betraktandet av stadens framtid. Det har bestämts att festiviteterna hålls i en stad som har bättre ledning och är mer deltagande och ekonomiskt sundare än tidigare.

En stadsstrategi som sträcker sig till år 2029 har utarbetats för Åbo stad i brett samarbete, och stadsfullmäktige godkände denna strategi den 23 juni 2014. En uppdaterad version av stadsstrategin godkänts av stadsfullmäktige den 16 april 2018.

Stadsstrategi

Åbo stadsstrategi är ett visionsliknande dokument som svarar på följande frågor:

  • Hur ska staden se ut år 2029?
  • Vilka centrala mål staden ställer för sin verksamhet?
  • Vilka principer stadens anställda och förtroendevalda lovar att förbinda sig till i sin verksamhet?

>  Stadsstrategin (16.4.2018, pdf)

Strategiska program

Stadsstrategin kompletteras av två strategiska program:

  • Välfärd och aktivitet
  • Konkurrenskraft och hållbar tillväxt

> Strategiska program (7.5.2018)

Programmen preciserar de strategiska målen och berättar hur de uppnås. Därtill satsar man på att nå de mest centrala målen genom spetsprojekten med tanke på strategin och stadens reform av verksamhetsmodellen.

> Spetsprojekt

Uppföljning och utvärdering

Förverkligandet av stadstrategins mål följs med indikatorer som beskriver utvecklingen av stadens konkurrenskraft och välfärd.

> Uppföljning och utvärdering av stadsstrategin  (på finska)

Nyckelord: