Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen

Ordförande för stadsstyrelsen

Medlemmar och ersättare

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Sektioner

Koncernsektionen

Stadsutvecklingssektionen

Mötestider under våren 2021

 • 11.01.2021 klo 16.00
 • 18.01.2021 klo 16.00
 • 01.02.2021 klo 14.00
 • 08.02.2021 klo 14.00
 • 01.03.2021 klo 16.00
 • 08.03.2021 klo 14.00
 • 22.03.2021 klo 16.00
 • 29.03.2021 klo 14.00
 • 12.04.2021 klo 16.00
 • 26.04.2021 klo 16.00
 • 03.05.2021 klo 16.00
 • 10.05.2021 klo 15.00
 • 24.05.2021 klo 16.00
 • 31.05.2021 klo 14.00
 • 07.06.2021 klo 16.00
 • 21.06.2021 klo 16.00
 • 24.06.2021 klo 09.00

Mötestider under hösten 2021

 • 09.08.2021 klo 16.00
 • 16.08.2021 klo 16.00

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen och, om inte något annat bestäms i lag eller anges i förvaltningsstadgan, företräder staden och för stadens talan i vittomfattande ärenden och ärenden som gäller hela staden.

Stadsstyrelsen har 14 medlemmar som alla har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

Stadsstyrelsens ordförande leder stadens politiska process och deltar i ledningen av staden tillsammans med de högsta tjänstemännen.

Ordförande för stadsstyrelsen är Sini Ruohonen (Saml.), I vice ordförande är Jukka Vornanen (De gröna) och II vice ordförande är Mika Maaskola (SDP).

Seminarium 10.-11.5.2021