Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen

Ordförande för stadsstyrelsen

Medlemmar och ersättare

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Sektioner

Koncernsektionen

Mötestider under våren 2023

 • 09.01.2023 klo 15.00
 • 16.01.2023 klo 15.00
 • 30.01.2023 klo 15.00
 • 06.02.2023 klo 15.00
 • 27.02.2023 klo 15.00
 • 06.03.2023 klo 15.00
 • 20.03.2023 klo 15.00
 • 27.03.2023 klo 15.00
 • 03.04.2023 klo 15.00
 • 24.04.2023 klo 15.00
 • 02.05.2023 klo 15.00
 • 09.05.2023 klo 08.00
 • 22.05.2023 klo 15.00
 • 29.05.2023 klo 15.00
 • 05.06.2023 klo 15.00
 • 12.06.2023 klo 15.00
 • 22.06.2023 klo 09.00

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och svarar för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen och, om inte något annat bestäms i lag eller anges i förvaltningsstadgan, företräder staden och för stadens talan i vittomfattande ärenden och ärenden som gäller hela staden.

Stadsstyrelsen har 14 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser ledamöterna i stadsstyrelsen för två år i taget.

Stadsstyrelsens ordförande är borgmästare Minna Arve (Saml.), 1. vice ordförande är biträdande borgmästare Piia Elo (SDP), 2. vice ordförände är biträdande bogmästare Elina Rantanen (Gröna) och 3. vice ordförände är biträdande borgmästare Heikki Pälve (Saml.).

Föredragarnde i stadsstyrelsen är kanslichef Tuomas Heikkinen om inte borgmästaren har förordnats att föredra ärendet.

 

Seminarium 8.-9.5.2023