Rena östersjön genom matval!

Åbo finska samskolas gymnasium utmanar alla finländska gymnasier att komma med i östersjöutmaningen!

Den riksomfattande Östersjödagen som lanserades av John Nurminens Stiftelse firas 25.8.2022 och vi uppmanar alla gymnasisterna att äta närfisk från Östersjön. Varför inte äta närfisk i skolan på Östersjödagen och ta närfisk på matlistan permanent?

”Med hjälp av inhemsk fisk kan vi avlägsna fosfor från vattendrag. Att avlägsna fosfor minskar Östersjöns övergödning och fiskätandet bidrar till hälsan och förbättrar inlärning. Genom att äta närfisk har vi magen full med inhemska delikatesser. Vi stödjer också de lokala fiskarna så att fördelarna sprider sig över hela finska kusten genom avrinningsområden.”

Tillsammans kan vi påverka stort och skydda Östersjön.

Anta utmaningen och kom med! Kolla in de andra deltagarna genom att titta på kartan!

Kartan har deltagande skolor sedan år 2020. Kartan uppdateras vartefter gymnasierna anmäler sig. Du kan bekanta dig med kartan genom att klicka här

 

Rena östersjön genom matval!