Värderingar och filosofi

STEAM:s värderingar

  • delaktighet (varje elev, studerande och lärare kan hitta en egen väg till vetenskapens och teknologins värld)
  • öppenhet (all information och praxis delas, alla kan delta i samarbetet, vi är färdiga att lära oss av andra)
  • innovationer (vi vill leta efter och hitta nya lösningar och möjligheter, vi tror att även misslyckanden kan vara lärorika).

STEAM kommer av orden Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, men låt oss börja med ånga...

Greken Heron utvecklade en enkel ångmaskin redan under de första decennierna av vår tideräkning, men i det dåtida slavsamhället hade man ingen användning för uppfinningen. STEAM Turku är emot sådant slöseri och vill erbjuda alla barn och unga i Åbo möjlighet att lära sig nytt, att tillämpa och utnyttja lärdomarna i praktiken samt att uppnå sin fulla potential.

James Watt var en skotsk matematiker och ingenjör, som förbättrade ångmaskinen och på det sättet bidrog till den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet. För tillfället pågår en ny industriell revolution som kommer att ändra världen på ett aldrig tidigare skådat sätt. STEAM Turku vill hjälpa barn och unga i Åbo att bli hjältar i denna förändring och att växa upp till aktörer som skapar lösningar som gagnar hela mänskligheten.

Globalt sett är den ekonomiska tillväxten minst hundra gånger snabbare än under den förindustriella tiden. Tillväxten har också medfört problem, såsom befolkningsexplosionen och klimatförändringen, som framtidens ingenjörer, matematiker, vetenskapsmän och visionärer måste lösa. STEAM Turku vill erbjuda dem som i framtiden söker dessa lösningar nycklar och kompetens.