Stöd för barnfamiljer

Torghörnan ger intensivt och övergripande stöd till småbarnsfamiljer eller väntande mödrar/familjer som befinner sig i en krävande livssituation. Verksamheten bedrivs i samarbete mellan staden, församlingen och olika organisationer.

Syftet är:

- att stödja familjerna och få dem att fungera samt återställa och utveckla färdigheter att klara sig i olika livssituationer

- att stödja barnens utveckling

- att förebygga problem, utslagenhet och behovet av barnskyddsåtgärder

- att hjälpa familjerna att uträtta ärenden hos olika myndigheter

- att vägleda och hjälpa familjerna att få de tjänster de behöver.

Stödets varaktighet bestäms enligt familjens behov (högst 6 månader) och stödformerna skräddarsys utgående från kundernas behov. Mötena kan vara 1-4 gånger i veckan, och 3-6 familjer kan samtidigt besöka Torghörnan.

På Torghörnan arbetar rådgivningsbyråns familjehandledare och två barnhandledare. Vid behov får familjerna stöd av en familjerådgivare, hälsovårdare, näringsterapeut, diakonisekreterare eller en sakkunnig i ekonomiska frågor.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Torghörnan

Till småbarnsfamiljer eller väntande mödrar/familjer

Torghörnan ger intensivt och övergripande stöd till småbarnsfamiljer eller väntande mödrar/familjer som befinner sig i en krävande livssituation.
För att besöka Torghörnan behövs remiss av rådgivningsbyråns hälsovårdare eller församlingens sekreterare för barn- och familjearbetet. Verksamheten är gratis för familjerna.

Telefon:

Telefon 040 341 7088

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala