I guiden som riktar sig till svenskspråkiga Åbobor har man samlat lågtröskeltjänster som man kan få hjälp av i olika problemsituationer i livet. Guiden riktar sig inte bara till invånarna utan också till de som arbetar med barn, unga och familjer.

I guiden presenteras ställen där man kan få hjälp per telefon eller via olika digitala kanaler. Dessutom har man i guiden samlat webbsidor där man kan bekanta sig med tjänsterna i större utsträckning. Tjänsterna är indelade och rubricerade så att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta lämplig hjälp. I samma paket har man samlat stadens, församlingens och organisationernas tjänster. 

I guiden finns till exempel information om samtalshjälp och fritidsverksamhet för barn och unga samt stöd för skolgången. Det finns också hjälp för situationer där man inte känner sig trygg hemma. I guiden finns det också information för unga personer som håller på att bli vuxna om tjänster som ger stöd för självständighet, studier eller sysselsättning.

För föräldrar har man samlat information t.ex. om samtalshjälp och stöd i föräldraskapet. I guiden hittar man också ställen där man kan få hjälp för psykiska utmaningar, ekonomiska svårigheter eller missbruksproblem.

Med guiden har man strävat efter att svara på de utmaningar som uppkommit och som betonats för barn, unga och barnfamiljer i och med coronasituationen. Den fungerar också som stöd för servicehandledningen för Åbo stads personal. Dessutom ordnas utbildning för personalen om att föra diskussion om bekymmer och problem

Guiden har producerats som en del av stadens projekt för att förebygga marginalisering. Projektet är en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku.