Stödtjänsternas köppool

Transporterna från butikerna täcker Åbo-området i sin helhet. Stödtjänsterna bestämmer tillsammans med transporten i vilken köppool kunden placeras. Valet påverkas bland annat av var kunden bor, kundens önskemål samt det utrymme som finns tillgängligt i bilen. Tjänsten är avsedd för Åbobor äldre än 65 år.

För att inleda köppoolstjänsten utförs ett hembesök där behovet av service bedöms. En inköpsresa kostar 10 euro/gång. Ett biträde deltar i köppoolen.

Tjänstens målgrupp är de

  • som inte kan ta sig till butiken av egen styrka
  • som inte har tillgång till taxikort
  • vars verksamhetsförmåga räcker till för att självständigt uträtta butiksärenden
  • vars bruttoinkomst är under 1 500 euro per person eller 2 600 euro per par

 

 

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00

Besöksadress: 

Fiskarsinkatu
20750 Åbo

Telefon:

Rådgivning och handledning till nya kunder på finska kl. 9-15: 02 262 6164
Rådgivning och handledning till nya kunder på svenska kl. 9-12: 02 262 6174
Stödservicekunder 050 373 1037
Servicehandledare och chef för bastu/tvättjänsten 040 673 8216
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
vanhuspalveluiden.tukipalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefontid
mån - fre 09:00 - 12:00