Stadsstrategi

Vision

Åbo bjuder in alla att delta i upplevelser, arbete, föregångarskap och hållbar tillväxt - att leva den bästa tiden i livet.

Stadens värderingar

  • Invånar- och kundinriktad verksamhet
  • Ansvarsfullhet och likabehandling
  • Förnyelse och samarbete

Åbo stadsstrategi är ett visionsliknande dokument som svarar på följande frågor:

  • Hur ska staden se ut på 2030-talet?
  • Vilka centrala mål ställer staden för sin verksamhet?
  • Vilka värderingar lovar stadens anställda och förtroendevalda att förbinda sig till i sin verksamhet?

Under denna fullmäktigeperiod övergick Åbo till borgmästarmodellen. Samtidigt uppdaterades stadens styrmodell. Genomförandet av strategin på lång sikt styrs av borgmästarprogrammet som man kommer överens om varje fullmäktigeperiod och stadens styrdokument. De kortsiktiga målen för verksamheten ingår i de verksamhets- och serviceplaner som man årligen kommer överens om.

Spetsprojekten syftar till att satsa på genomförandet av de mest centrala målen med tanke på strategin.

Stadsstrategi: Åbo på 2030-talet (pdf), Åbo stadsullmäktige 14.2.2022

Nyckelord: