Strategier och program

Ledningen och styrningen av Åbo stadskoncern baserar sig på avtalet mellan fullmäktigegrupperna samt strategi- och programarbetet.

Stadsfullmäktige har också godkänt Åbos vision och verksamhetslöften som rättesnöre för stadens beslutsfattande och verksamhet.

Åbo stads vision 2029

”Åbo är en intressant europeisk universitets- och kulturstad som har mod att förnya sig och en stad där det är bra att leva och lyckas tillsammans.” (Stadsfullm. 23.6.2014)

Åbo stads verksamhetslöften

Invånar- och kundinriktad verksamhet

  • Vi värdesätter våra invånare och kunder. Vi erbjuder förstklassiga och lätt tillgängliga tjänster med en bra attityd. Vi utvecklar stadens tjänster professionellt tillsammans med våra invånare, kunder och partner.

Ansvarsfullhet och tolerans

  • Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i all vår verksamhet och vi bär vårt ansvar för en trivsam och trygg livsmiljö och kommande åbobor. Vi fattar beslut som bygger på bästa möjliga kunskap och vårt beslutsfattande är konsekvent och genomskinligt. Vi främjar acceptans för olikheter, gemenskaplighet och jämlikhet i hela staden.

Förnyelse och samarbete

  • Vi förnyar vår verksamhet aktivt och värdesätter kompetens. Vi vill vara nyskapande och modiga föregångare. Vi samarbetar på alla nivåer. Vårt samarbete bygger på uppskattning, öppenhet och förtroende. Vi vill lyckas tillsammans.