FOSU:s, JHLs och Jytys strejk inom den kommunala sektorn den 3–9 maj har omfattande inverkningar på Åbo stads tjänster. Ändringar kommer att ske i stadens tjänster, det vill säga välfärd, fostran och undervisning, stadsmiljön, fritidstjänsterna samt i Fölitrafiken och sophanteringen. Vi uppdaterar denna sida med samlad information om inverkningarna. (Uppdaterad 4.5.2022.)

Mera information

Vårdnadshavarna informeras om effekterna av strejken också via Wilma.

Under en strejk är stora delar av Åbo stads personal frånvarande från alla stadens tjänster. Verksamheterna stänger eftersom de inte kan tryggas under strejken. Staden strävar efter att öppna tjänsterna så fort som möjligt efter strejkslutet.

Salutorgets Monitoris ärendeservice och turistinfon har stängt. Salutorgets Monitoris lokal är öppen och begränsningar kan förekomma i övriga producenters tjänster.

Samservicekontoret Monitori i Skanssi har öppet. Ärendebesök i Åboservicen stänger.

Småbarnspedagogiken

Småbarnpedagogikens verksamheter har i huvudsak stängt och kundavgifterna ersätts för dessa.

Några daghem kommer att ha öppet med begränsningar och vissa familjedagvårdare är på jobb. Vårdnadshavarna informeras separat om dessa. Dygnet runt-grupperna i Kaskisbackens och i Port Arthurs daghem håller öppet som vanligt för barn som även i vanliga fall deltar i dessa.

Förundervisningsgrupperna i samband med Åbo stads daghem och skolor har i huvudsak stängt. Familjedagvårdarna arbetar inte.

Alla lekparker, klubbar, den öppna dagisverksamheten och familjegrupperna har stängt.

Småbarnpedagogikens kundavgifter ersätts för den tid som enheterna har stängt på grund av strejk.

Åbos grundskolor, gymnasier, yrkesinstitutet och arbetarinstituten

Grundskolorna är stängda den 3–9 maj. Om man så vill kan man gå till den närmaste skolan för att äta. Leveranser av skolmat går inte att ordna. Varken morgon- eller eftermiddagsverksamhet eller klubbverksamhet ordnas under strejken. 

Gymnasierna är stängda, men lärare som inte deltar i strejken kan ordna undervisning och meddelar i så fall studerandena direkt. De gamlas dans kommer att ordnas oberoende av strejk. Ingen skollunch i gymnasierna under strejken. 

Åbo yrkesinstituts skolhus är stängda 3–9 maj. Lärarna informerar sina studerande direkt gällande arrangemangen kring distans-, när- eller självständiga studier. De som studerar med utbildningsavtal fortsätter sin arbetslivsbaserade utbildning som vanligt. De gamlas dans kommer att ordnas oberoende av strejk. Yrkesinstitutets matservering fungerar som vanligt med undantag för Johannehöjdens och Lemminkäinengatans skolhus.

Arbis lärare informerar sina grupper om hur undervisningen ordnas. Man strävar efter att ordna undervisning både på distans och på plats.

Social- och hälsovården

En strejk inverkar på många av social- och hälsovårdens strejker i form av fördröjningar av verksamheter och ärendehanteringar.

Strejkens exakta inverkningar är ännu inte kända. Vissa tjänster måste eventuellt begränsas under strejken.

Fritid

Under strejken kommer många av fritidstjänsternas verksamheter att stänga.

Idrottstjänsternas kundservice i Kuppis håller stängt.

Impivaara simhall har öppet tisdagen den 3 maj och onsdagen den 4 maj klockan 6–12,  torsdagen den 5 maj klockan 14–20 och fredagen den 6 maj klockan 11–18, ingen handledd gympa. Impivaara simhall har stängt under den 7–8 maj och öppet igen måndagen den 9 maj. I huvudsak kommer Åbo stads ledda timmar inte att ordnas i siminrättningarna.

Petrelius simhall är stängd. Petrelius och Patis gym är öppna med armbandet och hyrbassängen i Patis områdesgård är tillgänglig.

Alfa idrottscentrum, skolornas gymnastiksalar, Kråkkärrets ishall och gym, Impivaara ishall och fotbollshall och Kuppis bollhall har öppet. 

Orkesterns verksamhet fortsätter som vanligt.

Ungdomstjänsternas verksamheter har i huvudsak stängt eller öppet med begränsningar. Mera information finns på ungdomsgårdarnas sociala medier. Digipoint-projektet fortsätter som vanligt. 

Bibliotekets alla enheter har stängt, och biblioteksbussarna är inte i trafik. Närbibliotekens meröppet är inte tillgänglig. E-materialen kan användas som vanligt.

Vissa inskränkningar kan förekomma i turismtjänsterna.

Åbo slott är öppet 3–8 maj tis–sön kl. 10–18 och Brinkala galleri är öppet 4–8 maj ons–sön kl. 10–18. Apoteksmuseet & gården Qwensel, Biologiska museet, Kurala Bybacke och WAM håller stängt 3–9 maj.

Stadsmiljö

Den personal som inte berörs av strejken betjänar som vanligt i direkta kundkontakter.

FOSU och Jyty har avgränsat stadsmiljön från strejken. 

För JHL:s del är djurvårdssektorn avgränsad från strejken. 

Kollektivtrafiken

Mest av turerna på linjerna 3, 30, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55A, 58, 71, 73 och 74 körs inte 3. - 9.5. Förarna som sköter Åbo Stadstrafik Ab:s linjer deltar i JHL:s strejk. Turun Kaupunkiliikenne Oy trafikerar även linjerna 1, 55 och 56, som dock kan köras nästan normalt av förare som kommer till jobbet.

Åbo skollinjer 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 körs inte heller under strejken. De övriga Föli-linjerna går normalt under strejken. Åbo Stadstrafiks andel av Fölis trafik är cirka 14 procent.

Vi rekommenderar att om möjligt använda andra linjer under strejken.

Föli informerar mera om strejkens inverkningar på webbsidan föli.fi/sv/strejken.

Avfallsservices

Om strejken blir av är alla Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer stängda 3–9.5.2022. Under strejken kan tjänster för komprimerande sopbilar och andra som lämnar in stora partier skötas på normalt vis endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.