Hakijan päivä

Hakijan päivät är evenemang riktade till studerande på andra stadiet där gymnasieelever och de som studerar på yrkesinriktade utbildningar kan bekanta sig med högskolorna och deras studieerbjudanden. Hakijan päivät-evenemang ordnas varje vår och höst, nästa gång 11 mars 2022 kl. 10–14. Evenemanget ordnas online.

Hakijan päivä – för tvåor 11.3.2022

Hakijan päivä – för tvåor -evenemanget ordnas varje vår. Evenemanget riktar sig till andra årets studerande. På evenemanget får studerande på andra stadiet bekanta sig med studiemöjligheterna vid de sex högskolorna i Åbo.

Vårens evenemang riktar sig speciellt till andra årets studerande vid gymnasier och yrkesinriktade utbildningar och deras studiehandledare.

Ta en titt på programmet för Hakijan päivä 11.3.2022:

Hakijan päivä – för treor

Hakijan päivä för treor ordnas varje november. Höstens Hakijan päivä-evenemang riktar sig till abiturienter och tredje årets studerande.