Principer i den internationella vänskapsverksamhet

1. Syftet med den internationella vänskapsverksamheten är att befrämja internationalisering och medvetenhet om olika kulturer såväl bland internationella studerande som lokala vänner. 

2. Verksamheten grundar sig på frivillighet. Internationella studerande och lokala vänner kan själv bestämma på vilket sätt och hur ofta de vill träffas. Det är emellertid bra om deltagare kan försöka träffas åtminstone en gång i månaden. En lyckad relation mellan vännerna förutsätter aktivt deltagande från bägge parterna.

3. Den internationella och lokala vännen träffar varandra i ett öppningsevenemang som programmets koordinatorer organiserar. De deltagare som inte kan delta i öppningsevenemanget får sina vänners kontaktuppgifter via e-post. Efter öppningsevenemanget kan deltagare träffas när de själv bestämmer om det. 

4. Den lokala vännen är inte ansvarig för den internationella vännens studier eller för den praktiska delen. 

5. Den lokala vännen har inte några ekonomiska förpliktelser för den internationella studeranden. Den internationella studeranden kommer själv att betala sina studier, boendekostnader och fritidsaktiviteter. 

6. Den lokala vännen får inte använda den internationella vännen som arbetskraft. 

7. Båda parternas välmående, trygghet och kulturella skillnader behöver alltid tas i beaktande när den lokala vännen och den internationella studeranden träffas.
 
8. Den internationella studeranden behöver att ha en hälsoförsäkring när hen kommer till Finland. Därför är den lokala vännen inte ansvarig för att betala utgifter om något händer till den internationella vännen under deltagandet i vänverksamheten. 

9. Ifall deltagare har några frågor eller om det förekommer problem kan de ta kontakt med programmets koordinatorer eller kontaktpersonen i sin egen högskola. 

10. I slutet av programperioden samlas det in skriftlig feedback både från den lokala vännen och den internationella studeranden. Detta bidrar till att utveckla och förbättra vänverksamhet. 

11. I verksamheten tas hänsyn till coronapandemins situation och efterföljs myndigheternas anvisningar. Också deltagare förbinder sig till att efterfölja myndigheternas anvisningar.