Sökandes dag

Sökandes dag är evenemang riktade till studerande på andra stadiet där gymnasieelever och de som studerar på yrkesinriktade utbildningar kan bekanta sig med högskolorna och deras studieerbjudanden. Sökandes-evenemang ordnas varje vår och höst, nästa gång 10 mars 2023 kl. 9–14. Evenemanget ordnas på nätet.

Sökandes dag – för tvåor 10.3.2023

Sökandes dag – för tvåor -evenemanget ordnas varje vår på nätet. Evenemanget riktar sig till andra årets studerande. På evenemanget får studerande på andra stadiet bekanta sig med studiemöjligheterna vid de sex högskolorna i Åbo.

Vårens evenemang riktar sig speciellt till andra årets studerande vid gymnasier och yrkesinriktade utbildningar och deras studiehandledare.

Ta en titt på programmet för Sökandes dag 11.3.2022:

Sökandes dag – för treor

Sökandes dag för treor ordnas varje november. Höstens Hakijan päivä-evenemang riktar sig till abiturienter och tredje årets studerande.