Info

 

Åbo = den bästa studiestaden

Syftet med verksamheten Studiestaden Åbo är att göra Åbo till Finlands mest intressanta och Östersjöns mest inspirerande studiestad, där man stannar för att bosätta sig och arbeta också efter utexamineringen.

Det här syftet ska uppnås i samarbete mellan Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan (HUMAK), Diakoniyrkeshögskolan, studentkårerna och Turku Science Park.

Studera i Åbo

I Åbo studerar 40 000 studeranden vid sex högskolor. Utbildningsalternativ finns över 170.

Högskoleutbildning i Åbo

Ta kontakt

  • Anssi Kaisti, koordinator, anssi.kaisti(at)turku.fi

  • Jenni Iivonen, koordinator, jenni.iivonen(at)turkuamk.fi

Studiestad Åbo logotyp kan laddas ner från finska sidor.