Arbete i Åbo

I Åboregionen finns 22 000 företag och 147 000 arbetsplatser. De blir hela tiden fler, eftersom en ovanligt stark positiv strukturomvandling är på gång i regionen. Sjöfarts-, tillverknings- och läkemedelsindustrins framgångar skapar även tillväxt i andra branscher.

Även Entimmeståget är under planering. Det för arbetsplatserna i Helsingfors närmare Åbo – och för dig efter arbetsdagen hem till Åbo, där boendet är förmånligt och livet vilsamt, på bara en timme.

Åbo behöver kompetens

Följande branscher är särskilt viktiga inom regionens näringsliv:

  • sjöfartsindustrin
  • byggbranschen
  • biobranscherna
  • logistikbranschen
  • turistbranschen
  • de kreativa branscherna.

De växande branscherna behöver mångsidig kompetens. Tillväxten återspeglas också i andra branscher, och enligt en uppskattning kommer behovet av högskoleutbildad arbetskraft nästan att fördubblas inom en snar framtid.

Hurudana jobb får de som studerat i Åbo?

Åbos sex högskolor erbjuder över 170 utbildningsalternativ, så de nyutexaminerade har otaliga olika karriärvägar, arbetsuppgifter och yrkestitlar. I tjänsten Töissä.fi kan du se vilka uppgifter personer som har studerat på universiteten och yrkeshögskolorna arbetar med. Tjänsten upprätthålls av högskolorna.

Du kan också följa med Åboalumner samt deras kompetenser och arbetsplatser exempelvis genom yrkeshögskolornas och universitetens alumnisökning på LinkedIn.