Företagande

En blir företagare efter långt övervägande, en annan strax efter att gnistan tänds. Företagande kan vara ett alternativ som är värt att överväga redan under studierna eller direkt efter examen.

I Åbo erbjuds många företagarevenemang, träningar och tillväxtprogram för dem som är intresserade av företagande. Stödtjänster och evenemang för företagande har koncentrerats till campusområdet i Kuppis.

Opiskelijat, by Pixabay

Mångsidiga tjänster för dem som är intresserade av företagande

Åbo företagstjänster

Vill du grunda ett företag? Åbo företagstjänster erbjuder mycket nyttig information om bland annat företagande och finansiering.

Boost Turku rf

Boost Turku rf är ett företagarsamfund för studerande och forskare i Åbo. Boost hjälper till att utveckla nätverk och företagarfärdigheter i anslutning till företagande genom att ordna evenemang, driva ett eget företagsacceleratorsprogram (Startup Journey) och sammanföra personer som är intresserade av företagande. Boost är ett möjliggörande nätverk och samfund som har ett starkt förtroende för handlingskulturen. Boosts kontor finns i startup-samfundet SparkUps lokaler i ElectroCity i Kuppis.

Turku Science Park Ab

Åboregionens utvecklingsbolag Turku Science Park Ab hjälper till med att inleda företagsverksamhet och myndighetsärenden samt efter detta med alla slags vändningar i företagarkarriären. De som är intresserade av startup-företagande bör bekanta sig med bland annat StartUp-workshoppar och BusinessUp-accelerationsprogrammet. Tjänsterna är koncentrerade till Kuppis i startup-samfundet SparkUps lokaler i ElectroCity och till intilliggande ICT-City.

Humak Creve

Humak Creve är en riksomfattande, virtuell företagstjänst för de kreativa branscherna, varifrån du får stöd, nätverk och konkret hjälp för din affärsverksamhet; med att växa till företagare, planera, inleda och utveckla företagsverksamhet, tillväxt och internationalisering. Creves tjänster är riktade till alla som är intresserade av företagande inom de kreativa branscherna – också studerande.

Monttu Ventures

Monttu Ventures är ett utvecklingsbolag med fokus på startup-företag. Det hjälper lovande företag, delar med sig av sina aktieägares kunskaper och erbjuder sina affärspartners tjänster.

Högskolornas egna företagarsamfund

Yoop hjälper till att identifiera företagskompetens

Med Yoop-verktyget kan studerande utnyttja företagskompetens som skaffats utanför högskolan som en del av sina studier och därigenom få studiepoäng. Verktyget hjälper studerande att identifiera befintlig kompetens och ger tips om hur man kan ansöka om erkännande av kompetens som en del av examen.