Karriärplanering under studierna

Det är viktigt att du planerar din kommande karriär och samlar arbetserfarenhet redan under studierna. Arbetserfarenhet samlas från såväl arbetspraktik, sommararbete, deltidsarbete som olika arbetsprojekt. Praktisk erfarenhet ger dig förutsättningar för framtiden, och samtidigt skapar du nätverk som kan vara till stor nytta i framtiden.

Om du söker arbete under dina studier eller behöver annat stöd för karriärplaneringen, hjälper högskolornas tjänster och andra offentliga aktörer dig att hitta arbetserbjudanden och identifiera ditt eget kunnande, dina intressen och dina möjligheter.

Högskolorna hjälper med karriärplaneringen

Rekryteringstjänsterna vid högskolorna i Åbo erbjuder karriärvägledning och jobbsökarrådgivning för studerande. Här finns bland annat:

  • personlig karriärvägledning
  • karriärträning i grupp
  • simulerade arbetsintervjuer
  • information om praktikplatser och arbetsmarknaden inom olika branscher
  • CV-kliniker
  • utbildningar och evenemang i anslutning till jobbsökning, gestaltning av den egna kompetensen och karriärmöjligheter

De tjänster som erbjuds varierar från högskola till högskola. Kontakta karriärtjänsterna vid din egen högskola för att få mer information:

Stöd också av stadens tjänster

Ohjaamo på Hantverkaregatan i Åbo erbjuder unga under 30 år hjälp och rådgivning för bland annat karriärplanering.

Åbo stads Työpiste, som också ligger på Hantverkaregatan, erbjuder hjälp och stöd till exempel i frågor som gäller sysselsättning. Tjänsterna för unga betjänar personer under 30 år.

Bekanta dig med karriärplaneringsmaterialet

TEK – Teknikens akademiker är ingenjörernas och arkitekternas förbund. Förbundet erbjuder Työkirja, som är en guide för jobbsökning och karriärplanering. 

Kudin.fi är ett självutvärderingsverktyg som stöder dig i karriärplaneringen på din studieväg. Självutvärderingen hjälper dig att identifiera dina karriärfärdigheter med tre enkäter. När du identifierar dina funderingar, frågor och utmaningar i din karriärplanering kan du också bättre utveckla dina karriärfärdigheter under studierna och karriären.

Digitala företagsbesök

I Ura Turussa-videoserien presenterar sig lokala företag för högskolestuderande genom digitala företagsbesök. I videoserien framgår hurdana aktörer som finns i Åbo, hurdana arbetsplatser de är och hur man kan bli anställd hos dem. Du lär dig också hur rekryteringsprocessen ser ut i företagen och vad man bör fästa uppmärksamhet vid för att utmärka sig. Du hittar hela serien i en egen spellista på Studiestad Åbo YouTube-kontot: Ura Turussa - Career in Turku - YouTube (på finska).​​​