Lediga arbetsplatser och hjälp med jobbsökning

 

Lediga arbetsplatser

Åbo stad

Åbo är en attraktiv universitetsstad och ett kompetenscentrum med en mångsidig näringsstruktur och utmärkt livskvalitet. Åbokoncernen är regionens största arbetsgivare med cirka 11 000 kunniga anställda. Åbo stads lediga arbetsplatser finns här:

Högskolornas arbetsplatsdatabaser för studerande och nyutexaminerade

Åbo universitets och Åbo Akademis arbets- och praktikplatser finns i tjänsten JobTeaser. Det är en lättanvänd tjänst som du loggar in i med ditt högskoleanvändarnamn.

Arbetsplatssidor och sökmotorer

Listor över arbetsplatser och sökmotorer finns på flera webbplatser. Arbets- och näringsbyrån har sammanställt en lista där du hittar länkar till olika jobbsökningssidor:

Handledning och rådgivning

Som studerande och nyutexaminerad får du många olika typer av stöd och rådgivning för att söka arbete vid din högskola. Dessutom erbjuder Åbo stad öppna tjänster för alla i anslutning till jobbsökning.

Högskolor

Högskolornas rekryteringstjänster erbjuder CV- och jobbsökarrådgivning samt karriärhandledning och information om arbetsmarknaden inom olika branscher. I rekryteringen ordnas också olika utbildningar och evenemang för jobbsökning, gestaltning av den egna kompetensen och karriärmöjligheter samt evenemang som är öppna för alla intresserade.

Servicecentralen för sysselsättning

Åbo stads Työpiste sysselsätter, förbereder och utbildar åbobor utan arbete för arbete, utbildning eller förbättring av den egna arbetsförmågan. 

Ohjaamos serviceställe i Åbo erbjuder unga under 30 år hjälp och rådgivning bland annat för att söka utbildnings- eller arbetsplats.