CV och arbetsansökan

Oavsett om du söker sommarjobb, deltidsarbete eller veckoslutsarbete är det viktigt att ansökningsdokumenten är i skick. De berättar om din kompetens och varför just du skulle vara ett bra val för arbetet. När du upprättar ett CV och ett ansökningsbrev, försök urskilja dig till din fördel.

Tydligt och lättläst CV

Meritförteckningen, dvs. CV:t, är en översikt över arbetssökandens arbetserfarenhet, utbildning och övriga kompetens. Den anger om den sökande är en kompetent kandidat för det arbete som söks. Det viktigaste i CV:t är tydlighet och lättlästhet.

Det är också viktigt att skräddarsy CV:t för varje arbete som söks. Betona alltså din erfarenhet och kompetens som är relevant för det arbete du söker. Kom ihåg att berätta tillräckligt noggrant om din erfarenhet. Enbart en yrkesbeteckning räcker inte, utan man bör alltid öppna arbetsbeskrivningarna och berätta vad man har gjort och ansvarat för. Man ska dock inte skriva alltför mycket, för en bra CV ryms på två A4-sidor.

Särdrag av ett bra CV:

  • tydligt och lättläst
  • skräddarsytt för det arbete som söks
  • öppnade arbetsbeskrivningar
  • sammanfattad profiltext (dvs. ett kort säljsnack om sökanden)
  • sparat i PDF-format

Läs mer om att göra CV: Ett bra CV är tydligt och lättläst | Turku.fi

Ansökningsbrevet går rakt på sak

Arbetsansökan, ansökningsbrevet och motivationsbrevet betyder alla samma sak: text där du berättar hur du uppfyller urvalskriterierna för den lediga tjänsten. Samtidigt berättar ansökningsbrevet hurdan person du är.

Ansökningsbrevet ska stödja och komplettera CV:t, inte upprepa samma saker. I arbetsansökan ska du berätta hur du uppfyller du urvalskriterierna för arbetet som anges i platsannonsen.

Ofta är det svåraste att inleda ansökningsbrevet: man borde skilja sig från massan, men i praktiken kan det vara svårt. Det viktigaste är att gå rakt på sak och inte tjafsa. Ange alltså det viktigaste i inledningen och kom ihåg att ansökningstexten alltid ska beskriva människan bakom texten.

Särdrag av ett bra ansökningsbrev:

  • målmedvetenhet
  • kompakt längd (inte över en A4)
  • inriktat till det arbete som söks
  • tydligt och lättläst
  • sparat i PDF-format

Läs mer om att skriva ett ansökningsbrev: En bra arbetsansökan går rakt på sak | Turku.fi

Nyckelord: