Praktik, lärdomsprov och företagsprojekt

Högskolepraktik

 

I högskolepraktik får den studerande tillämpa den kompetens som skaffats under studierna i praktiken och bekanta sig med arbetsplatsernas vardag. Praktikantuppgifterna är utvecklings- eller projektuppgifter som betjänar både arbetsgivaren och studeranden. Praktikanten har en egen handledare under praktiken.

Åbo stads högskolepraktik

Åbo stad har reserverat ett separat anslag för att ordna högskolestuderandenas praktikplatser 2021. Praktikperioden är högst tre månader lång. För praktiken betalas 1 300 €/mån.

Praktikplatserna är avsedda för studerande vid Åbo högskolor. Andra högskolestuderande kan anställas för praktikuppgifter från de examensområden som inte kan avläggas vid högskolorna i Åbo.

Läs mer:

Övriga praktikmöjligheter

Även högskolorna i Åbo erbjuder mångsidiga praktikmöjligheter. Dessa hittar du på högskolornas egna rekryteringssidor och på Aarresaari:

Lärdomsprov

Lärdomsprov är bl.a. yrkeshögskolornas YH-lärdomsprov och högre YH-lärdomsprov samt universitetens pro gradu-avhandlingar, licentiatarbeten och doktorsavhandlingar. Lärdomsprovet kan göras i samarbete med arbetslivet. Mer information om ämnet uppdateras på den här sidan.

Företagsprojekt för studerande

 

Det lönar sig att skaffa arbetslivskontakter och erfarenhet inom den egna branschen redan under studietiden. I flera högskoleexamina ingår arbetslivskurser eller en praktikperiod. Utöver dessa har Åbo högskolor gemensamma projektkurser, där den studerande får bekanta sig också med studerande från andra högskolor och branscher.

I ett projekt som genomförs med arbetsgivarna i Egentliga Finland får studerandena tillämpa sitt kunnande i praktiken. Regionens företag får nya perspektiv, idéer och entusiasm av studerandena för att utveckla sin verksamhet. Projekten är samarbete när det är som bäst: alla drar nytta av det.

Företagsuppdrag erbjuds vid alla högskolor i olika former, från övningsarbeten till lärdomsprov och arbetslivsorienterade projekt. Kontakta din egenlärare, den företagssamarbetsansvarige i din enhet eller din högskolas Högskolepartner-kontaktperson och fråga mer. Uppgifterna för högskolornas Högskolepartner-kontaktperson finns på Högskolepartnerns webbplats.

Företagsuppdrag genomförs antingen som en fast del av periodundervisningen eller flexibelt enligt överenskommelse med företagen. Företagsprojekt erbjuds alltså hela tiden, så kontakta kontaktpersonerna aktivt. Projekten kan inledas på initiativ av såväl lärare, företag som studerande.

Högskolepartnern

Högskolepartnern-tjänsten är företagens port till högskolornas tjänster i Åbo. Högskolepartnern förmedlar information om högskolornas experter och tjänster och förenar de bästa tillgängliga resurserna. Med finansieringen genomförs såväl samordning och marknadsföring av den gemensamma tjänsten.

Vill du utnyttja och fördjupa den information du har samlat under studierna i praktiken? Kanske till och med i ett multiprofessionellt team med deltagare från flera olika högskolor? Delta i företagsprojekt, var kreativ, undersök saker och påverka slutresultatet tillsammans med teamet. Du får äkta arbetserfarenhet och du nätverkar med det lokala näringslivet!

Läs mer: