Arbetssökning och företagsverksamhet

Handledning och rådgivning

Som studerande och nyutexaminerad kan du få olika slags stöd och rådgivning för karriärplanering från din högskola. Åbo stad erbjuder också tjänster för företagare och arbetssökande som är öppna för alla.

Högskolor

Högskolornas arbetslivstjänster erbjuder rådgivning för arbetssökning och CV-skrivande, karriärhandledning samt information om arbetsmarknaden i olika branscher. De ordnar även olika utbildningar och evenemang som anknyter till arbetssökning, kartläggning av den egna kompetensen och karriärmöjligheter och som är öppna för alla intresserade.

Servicecentralen för sysselsättning

  • Åbo stads sysselsättningsservice erbjuder rådgivning och handledning för att främja sysselsättningen hos långtids- och ungdomsarbetslösa. Servicen baserar sig på individuell handledning där klientens utgångsläge, behov, önskningar och mål kartläggs. 

Ohjaamo

  • Servicecentralen Ohjaamo erbjuder hjälp och rådgivning för unga under 30 år som exempelvis letar efter en arbets- eller studieplats.

Lediga arbets- och praktikplatser

Åbo stad

Högskolornas arbetsplatsdatabaser för studerande och nyutexaminerade

Webbplatser och söktjänster för arbetsplatser

Startup-företagare, frilansare, kooperativ?