Företagsprojekt för studerande

Man bör skaffa sig arbetslivskontakter och erfarenhet från sin egen bransch redan under studietiden. Arbetslivskurser eller praktikperioder ingår i många yrkeshögskole- och universitetsutbildningar. Högskolorna i Åbo har också gemensamma projektkurser där de studerande får lära känna studerande på andra högskolor och inom andra områden.

Genom projekt som genomförs i samarbete med arbetsgivarna i Egentliga Finland får studerande möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. De studerande ger regionens företag nya perspektiv, idéer och entusiasm som hjälper dem att utveckla sin verksamhet. Projekten innebär samarbete när det är som bäst: alla drar nytta av det.

  • Projektiässät är en kurs för högskolestuderande i Åbo, där de får chansen att skaffa sig erfarenhet av projektarbete genom riktiga kundprojekt. Studerande genomför kundprojekt i multiprofessionella och ibland även internationella grupper på 3–5 personer. Inom projektet löser man utvecklingsutmaningar inom företag eller den offentliga sektorn och tar fram nya idéer för planering och genomförande av utvecklingsverksamhet.
     
  • Korkeakoulukumppani.fi förmedlar högskolornas tjänster och uppdrag som kan genomföras som studerandearbeten mellan företagen och högskolorna.
  • Challenge Turku är ett 24 timmars innovationsläger för högskolestuderande i Åbo, där de studerande tar fram lösningar på en utmaning från Åbo stad. Utmaningen är ny för varje år, men temat är alltid studerande och utveckling av staden ur de studerandes perspektiv.