Jämställdhet och tillgänglighet

Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig värdering för Åbo stad och dess sex högskolor. Ingen diskriminering tolereras. Om det förekommer diskriminering ska den rapporteras till exempel till personalen vid den egna högskolan eller ämnesföreningen.

Campus

Mer information om de sex högskolecampusens tillgänglighet finns på högskolornas webbplats. Det finns hissar i flera byggnader, men antalet automatiska ytterdörrar är begränsat.

Åbo stads kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Åbo är mycket tillgänglig. Nästan alla bussar i Åboregionens kollektivtrafik har lågt golv. Det finns ingen avsats mellan fram- och mellandörren. Detta gör det lättare att stiga på och röra sig i bussen.

Inom Åbo stad trafikerar servicelinjer som lämpar sig särskilt för rörelsehindrade. Servicelinjernas bussar har låga golv och breda dörrar och är rymliga inuti. Tack vare rampen kan man också enkelt ta sig ombord med rullstol. Till skillnad från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjernas bussar också stanna på andra ställen än de egentliga hållplatserna.

Åbo stads tillgängliga kultur

Nyckelord: