Diakoni-yrkeshögskolan

Ytterligare information

Diakoni-yrkeshögskolas webbsida (på finska)

Den riksomfattande Diakoni-yrkeshögskolans (Diak) campus ligger i den stämningsfulla gamla fabriksfastigheten Old Mill i Kuppis. På Åbo campus kan man studera till tolk (YH) antingen inom utbildningen för ärendehanteringstolkning eller teckenspråkstolkning.

Diak är den enda högskolan i Finland som erbjuder utbildning i ärendehanteringstolkning för dig som förutom finska talar ett av de språk som sällan talas i Finland (arabiska, mandarin, kurdiska, persiska, somaliska, urdu, tigrinska eller ryska). I utbildningen i teckenspråkstolkning och tolkning för talskadade kan du rikta dig till tolk antingen för finskt teckenspråk eller kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal. Du behöver inte behärska teckenspråk eller kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal när du söker till utbildningen.

Omfattande arbetslivssamarbete

I båda utbildningarna samarbetar man i stor utsträckning med arbetslivet såväl genom enskilda inlärningsuppgifter som genom mer omfattande projekt och lärdomsprov. Ta kontakt om du är intresserad av samarbete!

Diak erbjuder utbildning förutom i Åbo även i Helsingfors, Björneborg, Uleåborg och Pieksämäki. Diak erbjuder utöver tolkningsbranschen utbildning inom social- och hälsovården och den kyrkliga branschen samt ett brett utbud i öppna yrkeshögskolor. Diak erbjuder arbetslivet utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster. Det finns 3 000 studerande och 250 anställda vid Diak.

Diaks alumn Ella Fagerlund berättar på videon hur hon började studera till teckenspråkstolk och hur hon sysselsattes efter sina studier:

Nyckelord: