Humanistiska yrkeshögskolan (Humak)

Tilläggsuppgifter

Humanistiska yrkeshögskolan (Humak) är en statlig nätverksyrkeshögskola som verkar också i Åbo.

I Åbo kan man studera till samhällspedagog och bli proffs inom organisations- och ungdomsarbete eller studera till kulturproducent och bli proffs inom kreativ ekonomi, kultur och händelseproduktion.

I Åbo påbörjar årligen ca 30 samhällspedagoger och 25 kulturproducentstuderande sina studier. Till dessa yrken kan man också studera genom flerformsundervisning, startdatum för denna meddelas separat.

Humaks kampus ligger på ön Kakskerta i Harjattula och TKI-centret dit man övergår då hälften av studierna är avlagda, i centret för kreativa branscher i Logomo.

Humaks alumn Pietu Sepponen berättar på videon hur han blev intresserad av att studera till kulturproducent och vad som valet av branschen senare har medfört:

Nyckelord: