Åbo Akademi

Ytterligare information

Åbo Akademis webbsida

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Verksamheten omfattar forskning och utbildning inom de flesta tvärvetenskapliga områden från humaniora, pedagogik och teologi, till samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknik.

Ett brett utbud möjliggör tvärvetenskapliga helheter både inom forskning och utbildning. Campus är hemtrevligt och endast ett stenkast från centrum. Åbo Akademi har i olika externa jämförelser rankats som ett av de bästa universiteten i Finland.

Fakta om Åbo Akademi:

  • 5618 grundexamensstuderande
  • 20 undervisningsprogram
  • 823 forskarstuderande
  • 1078 utländska studerande
  • Studeranden från 78 länder
  • Campus i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Åbo Akademi alumn Fredrik Rönnlund har både en diplomingenjörs- och en ekonomie magisterexamen från Åbo Akademi: