Åbo universitet

Ytterligare information

Åbo universitets webbsida (på finska)

Åbo universitet är Finlands näst största och det populäraste mångvetenskapliga universitetet. Till den internationella universitetsgemenskapen hör nästan 25 000 studerande och anställda.

De som tar en examen från Åbo blir kreativa och självständiga experter, som kräver mer än färdiga lösningar och strategier.

Internationella och omfattande utbildningsmöjligheter av hög kvalitet, ett kompakt campus och mysig stämning är definitivt Åbo universitets bästa trumfkort.

Förutom kandidat-, magister- och doktorstudier erbjuder Åbo universitet även ett mångsidigt urval andra möjligheter, som yrkesinriktad tilläggsutbildning, kompletterande studier, fortbildning och utbildning i ledarskap, samt öppen universitetsundervisning, som är tillgänglig för alla oberoende av deras grundutbildning.

  • Världens första finskspråkiga universitet
  • 8 fakulteter, 7 avskilda forsknings- och utbildningsinstitutioner
  • 70 utbildningslinjer, 130 läroämnen
  • Över 20 000 studerande
  • Studerande från över 100 länder, utbytesdestinationer i över 80 länder
  • Campus i Åbo, Björneborg och Raumo.

Åbo stads stadsdirektör Minna Arve är alumn från Åbo universitet: