Åbo universitet

Ytterligare information

Åbo universitets webbsida (på finska)

Åbo universitet är ett inspirerande och internationellt akademiskt samfund med 25 000 studerande och anställda som bygger en hållbar framtid genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samarbete. Från universitetet utexamineras kreativa, självständiga och initiativrika problemlösare som inte nöjer sig med färdiga lösningar och verksamhetsmodeller.

Vid Åbo universitet uppmuntras studerandena att välja de studiehelheter som passar dem själva enligt deras karriärplaner. Inspirerande inlärningsmiljöer, nya studieformer och utbildningar samt arbetslivssamarbetet utvecklas kontinuerligt.

Examen och kompetens som uppskattas i arbetslivet

I internationella universitetsjämförelser placerar sig Åbo universitet bland världens bästa 1 %. Ett högklassigt, internationellt och mångsidigt utbildningsutbud är Åbo universitets styrkor.

Utöver de examensutbildningar som leder till kandidat-, magister- och doktorsexamen erbjuder universitetet ett mångsidigt utbud av yrkesinriktad tilläggsutbildning, kompletterande studier, fortbildning och ledarskapsutbildning samt öppen universitetsundervisning som alla intresserade kan ta del av oberoende av grundutbildningen.

Fakta om Åbo universitet:

  • världens första finskspråkiga universitet
  • 100-årsjubileum 2020
  • 8 fakulteter, 130 läroämnen
  • 94 finskspråkiga och 29 engelskspråkiga examensprogram
  • studerande från över 100 länder, utbytesobjekt i över 80 länder
  • campus i Åbo, Björneborg och Raumo

Hur är studierna och studielivet vid Åbo universitet? Följ universitetets studentambassadörer på sociala medier: #utulähettilas

Den vidstående videon visar varför Åbo stadsdirektör Minna Arve valde Åbo universitet som studieplats – och vad hon har gjort efter sin examen: