Study in Turku -mässan

Den traditionella Study in Turku-mässan hålls varje år i början av höstterminen. I år kommer mässan att hållas den 30 augusti 2022 klockan 10-16. Mässan äger rum i ICT-City och EduCity.

Mässan har börjats! 

Tervetuloa messuille! Välkommen på mässan! Welcome to the Fair! 

 --✨--

Studiestad Åbo följer principerna för ett säkrare tillstånd i deras verksamheter och sociala medier. Säkrare tillstånd innebär friheten att vara som de är, utan hån, diskriminering eller trakasserier. Studiestad Åbos evenemangen och sociala medier är absolut fria från trakasserier och diskriminering. Alla, som deltar i evenemangen och kommunicerar med oss, förbinder sig att följa de principerna. Utgångspunkten för principerna för ett säkrare tillstånd är att vi behandlar andra som vi skulle vilja bli behandlade. 

 --✨--

We have a safer space policy in Study in Turku events and social media. To us a safer space means that everyone has the freedom to be what they are, without mockery, discrimination or harassment. Study in Turku events and social media are free from harassment and discrimination. All participants in the events and social media commit to these principals. The premise of a safer space is that we treat others as we would like to be treated ourselves. 

--✨--

Opiskelijakaupunki Turku toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa meille jokaisen vapautta olla sellainen kuin on, ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Opiskelijakaupunki Turun tapahtumat ja sosiaalisen median tilat ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Tapahtumiin osallistuvat ja sosiaalisessa mediassa kanssamme kommunikoivat sitoutuvat tähän. Turvallisemman tilan periaatteiden lähtökohtana on, että kohtelemme muita kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan. 

Messukartta:

Study in Turku-messut pohjakartta 2022 ICT-City, by Idea Group
Study in Turku-messut pohjakartta 2022 EduCity, by Idea Group

Tutor, ta din grupp till Study in Turku-mässan den 30 augusti – du får en biobiljett!


Mässan Study in Turku introducerar Åbo för nya studerande. På mässan presenteras Åbo stads tjänster, student- och hobbyorganisationer samt företag. Mässan ordnas den 30 augusti i ICT-City & Edu City. Study in Turku-mässan är ett nyttigt program för de nya studerandenas första orienteringsveckor.

Alla anmälda tutorer som kommer till mässan med sin grupp får en biobiljett. Åbo stad ordnar mässan tillsammans med högskolorna.
Besök på mässområdet kräver förhandsanmälan. Tutorerna anmäler hela sin grupp på en gång som gruppanmälan.

Anmäl din grupp från och med den 16 augusti. Study in Turku -mässan

När en grupp som anmält sig på förhand kommer till evenemangsområdet på evenemangsdagen läses inträdesbiljettens QR-kod vid porten. QR-koden har skickats som e-post i samband med anmälan. Biobiljetterna skickas per e-post till de tutorer vars grupp har kommit till mässan (vi kontrollerar de anlända grupperna utifrån de inlästa biljetterna). Anmälan till mässan börjar i augusti, kom ihåg att anmäla din grupp till mässan senast den 26 augusti. Biobiljetter har reserverats för de 200 första tutorerna som anmält sig.

Välkommen till mässan!

Study in Turku mässan 2020

Titta på videon för att se hur det var på förra årets mässa:

Allmänt om Study in Turku-mässan

Mässan riktar sig särskilt till studerande som börjar sina studier och flyttar till Åbo samt till utbytesstuderande. På evenemanget kan du bekanta dig med stadens tjänster, studentförmåner, hobbymöjligheter, studentföreningar och företag.

Study in Turku-mässan ordnas av Åbo stad i samarbete med högskolorna i området.

Anmäla dig som utställare

Nu är det dags att anmäla dig som utställare! Cirka 90 utställarna kan delta i mässan i år och de utvalda får mer information från evenemangsordnare i juni eller juli. Deltagandet i evenemangen är gratis för utställarna.

Bilder från Study in Turku mässan 2021