Evenemangens och kulturens stad

Åboborna kallar sin stad för Finlands festivalhuvudstad. Musik-, teater-, bildkonst-, idrotts-, mat- och filmfestivaler ordnas nästan varje helg, och kulturutbudet är också i övrigt stort. Det finns även fritidsaktiviteter för alla smaker; i Åbo verkar 3 658 olika föreningar. När man därtill beaktar kommunerna och föreningarna i närregionen kan var och en helt säkert hitta lämpliga aktiviteter och likasinnade.

Vad ska vi göra?

Fritidsaktiviteter

Kultur, konst och hantverk