Hälsa och välfärd

Hälsovård

För högskolestuderandenas hälsovård ansvarar Studenternas hälsovårdsstiftelse, dvs. SHVS. Dess tjänster kan användas av alla studerande vid universitet och yrkeshögskolor som avlägger en grundexamen.

Studerande kan även använda Åbos kommunala hälsovårdstjänster exempelvis när studerandehälsovården är stängd och i akuta fall.

Observera att högskolestuderande som är berättigade till SHVS tjänster från och med januari 2021 måste betala hälsovårdsavgiften till FPA.

Läs mer:

Hjälp för att orka

Coronasituationen och fortsatta distansstudier belastar studerande. Många lider av motivationsbrist, och vissa kanske hotas av avbrutna studier. När studerandeevenemang och andra möten har inställts kan även ensamheten öka och hota välbefinnandet. Som tur är finns det hjälp att få.

Man kan söka stöd för sina studier eller studiemotivationen av studiepsykologer, lärartutorer och studiehandledare vid den egna högskolan. Dessutom erbjuder studentpräster samtalsstöd för vad som helst som tynger på sinnet. Du kan fråga din högskola om dessa tjänster.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder också stöd vid problem med den mentala hälsan. Om du stöter på en plötslig psykisk kris kan du kontakta hälsovårdens jour på din studieort. Mental- och missbruksjouren verkar i samband med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samjour, vilken man söker sig till via samjouren.

Läs mer:

Läs mer om studenthälsa och välfärd

SHVS hälsodatabank innehåller information, artiklar och länkar om sådant som berör hälsan hos unga vuxna.

Nyyti rf erbjuder studerande webbtjänster och en chatt där de kan diskutera frågor som rör psykisk hälsa, livskunskap och studievardagen.