Studentföreningar i Åbo

Eftersom var femte Åbobo är högskolestuderande syns de studerande också i gatubilden. Sex student- och studerandekårer fungerar som språkrör för Åbos 40 000 studerande. De bevakar de studerandes intressen och välfärd samt ordnar bland annat kultur- och motionsevenemang. Genom studentföreningarna kan du hitta nya vänner och fritidsintressen samt få oförglömliga minnen, eftersom föreningarna samlar stadens studerande till olika årliga evenemang.

Student- och studerandekårerna bidrar till att göra Åbo till Finlands bästa studiestad tillsammans med högskolorna och staden.