Diakoniyrkeshögskolan

Ytterligare information

Diakoniyrkeshögskolas webbsida (på finska)

Diakoniyrkeshögskolas campus i Åbo ligger i Old Mill i Kuppis. I Åbo kan du utbilda dig till tolk (YH) inom utbildningen i teckenspråk och tolkning, där vi utbildar teckenspråkstolkar samt tolkar för talhandikappade och användare av andra kommunikationsformer som stöder och ersätter tal. Vi erbjuder också flerformsundervisning som leder till högre yrkeshögskoleexamen i tolkverksamhet.

Diakoniyrkeshögskolan anordnar utbildning förutom i Åbo även i Helsingfors, Björneborg, Uleåborg och Pieksämäki. Diak erbjuder utbildning inom det sociala området, vårdarbete och tolkning. Vid Diak kan du också avlägga studier som ger behörighet till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas tjänster inom diakoni och ungdomsarbete. Vi har ett brett utbildningsutbud inom den öppna yrkeshögskolan. Vi tillhandahåller också utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster för arbetslivet. Diak har 3 000 studerande och 250 anställda.

Ella Fagerlund är alumn från Diakoniyrkeshögskolan:

Nyckelord: