Studiestad Åbo -info

 

Åbo = den bästa studiestaden

Syftet med verksamheten Studiestaden Åbo är att göra Åbo till Finlands mest intressanta och Östersjöns mest inspirerande studiestad, där man stannar för att bosätta sig och arbeta också efter utexamineringen.

Det här syftet ska uppnås i samarbete mellan Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan (HUMAK), Diakoniyrkeshögskolan, studentkårerna och Turku Science Park.

Hur utvecklas studiestaden?

Vi arbetar för att de studerande ska trivas i Åbo och stanna kvar även efter examen. Ur samarbetet Studiestad Åbo finansieras åtgärder inom följande helheter:

1. Marknadsföring för studerande

  • Vi vill att potentiella sökande upplever Åbo som en intressant och inspirerande studiestad. Studiestad Åbo ordnar bland annat olika mäss- och informationsevenemang, såsom gemensam studiehandledning och mässan Study in Turku som invigs på hösten.

2. Studier i Åbo

  • Det är viktigt att Åbo erbjuder de studerande goda och smidiga tjänster och ett lockande studieliv. En aktiv studentkultur gör hela staden mera intressant. Studiestad Åbo stöder bland annat årliga studentevenemang och söker lösningar för de studerandes boende. Dessutom samarbetar olika organisationer för att utveckla tjänster för de studerande.

3. Sysselsättning i Åbo

  • Målet är att högskolestuderande i Åbo tillägnar sig starka färdigheter och skapar kontakter till arbetslivet redan under studietiden. Studiestad Åbo stöder och främjar samarbetet mellan de studerande, högskolorna och företagen bland annat via coachningen Projektiässät i Korkeakoulukumppani.fi-tjänsten

Logotyp

Ta kontakt

  • Anssi Kaisti, koordinator, anssi.kaisti(at)turku.fi

  • Satu Lithovius, kommunikationsplanerare, satu.lithovius(at)turkuamk.fi