Hälsa och välfärd

Hälsovård

  • Åbo stad ordnar studerandehälsovård för studerande på yrkesskolor på andra stadiet samt yrkeshögskolor i Åbo.
  • Studerande kan även använda Åbos kommunala hälsovårdstjänster exempelvis när studerandehälsovården är stängd och i akuta fall.
    Åbo stads hälsostationer

Om hälsa och välfärd på nätet

  • SHVS hälsodatabank innehåller information, artiklar och länkar om sådant som berör hälsan hos unga vuxna.
  • Nyyti rf erbjuder studerande webbtjänster och en chatt där de kan diskutera frågor som rör psykisk hälsa, livskunskap och studievardagen.