Välkommen att studera teknik i Åbo!

Våren 2021 gemensamma ansökan

Sök till teknikstudier vid Åbos högskolor via Studieinfo:

I Åbo kan du studera teknik vid fyra högskolor:

Högskolorna i Åbo utexaminerar experter inom teknik och sjöfart, vars efterfrågan är hög och sysselsättningssituation god.

Bekanta dig med det förnyade, breda och flerspråkiga tekniska studieutbudet - och ansök till oss!

Åbo Akademi

Med hjälp av teknik bygger vi en hållbar framtid. På Åbo Akademis diplomingenjörslinjer i kemi- och processteknik samt datateknik får du förståelse och kunskap inom flera teknikområden och får ta del av att lösa de utmaningar som mänskligheten just nu står inför.

Som diplomingenjör i datateknik skapar du grunden för digitalisering i både samhälle och industri. Du utvecklar högkvalitativ mjukvara och tjänster samt industriella internetapplikationer som möjliggör hållbar utveckling.

Som diplomingenjör i kemi- och processteknik designar du renare processer för industrin och utvecklar miljövänlig och hälsofrämjande teknik.

På Åbo Akademi studerar du teknik på svenska, men de flesta av dina fördjupade studier går på engelska. Förutom dina studier får du ett språkbad som ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Åbo universitet

Informationsteknologi formar framtiden. Maskiner blir intelligenta och algoritmer hjälper till i beslutsfattande. Diplomingenjörer inom informations- och kommunikationsteknik vid Åbo universitet är starka experter inom informationsteknologi, och de placerar sig  i ett brett spektrum av lednings- och expertpositioner inom olika branscher.

Bioteknik är en vetenskap som kombinerar natur och teknik och täcker applikationer från vård till industriella lösningar. Diplomingenjörskompetenser inom bioteknik behövs inom medicin, livsmedelsutveckling, analys och utveckling av miljövänlig teknik.

Diplomingenjörsprogrammet i materialteknik fokuserar på materialets mekaniska, elektriska och termiska egenskaper och deras industriella tillämpningar. På linjen Material inom energiteknologi introduceras system och material som behövs vid energiproduktion och -lagring. I studierna kan du också specialisera dig i t.ex. applikationer för hälsoteknik.

Studier inom maskinteknik kombinerar informations- och maskinteknik och erbjuder specialiseringsmöjligheter inom områden som digital tillverkning, produktdesign och intelligenta system.

 • Biotekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i bioteknik)
 • Konetekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i maskinteknik)
 • Materiaalitekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i materialteknik)
 • Tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i informations- och kommunikationsteknik)

>> Teknikstudier vid Åbo universitet

  Åbo yrkeshögskola

  Vill du planera något stort i ditt liv, som t.ex. fartyg? Eller skulle en karriärväg öppna sig inom robotik, hälsoteknik eller spelindustrin? Som ingenjör inom energi- och miljöteknik kunde du lösa svåra energifrågor och sätt att hantera klimatförändringar.

  Åbo yrkeshögskola har ett brett utbud av studier inom teknikområdet. Utbildningsspektrumet sträcker sig från bygg- och maskinteknik till ICT, kemiteknik och fordon. Den traditionella byggbranschen blir också digital, vilket betyder att det behövs multiexperter inom många teknikområden. Hos oss kan du kombinera studier från våra olika utbildningar efter dina intressen.

  • Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka  (Ingenjör (YH) i fordons- och transportteknik)
  • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka  (Ingenjör (YH) i bio- och kemiteknik)
  • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka  (Ingenjör (YH) i energi- och miljöteknik)
  • Insinööri (AMK), konetekniikka  (Ingenjör (YH) i maskinteknik)
  • Insinööri (AMK), myynti-insinööri  (Försäljningsingenjör (YH))
  • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  (Bygg- och civilingenjör (YH))
  • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka  (Ingenjör (YH) i information- och kommunikationsteknik)
  • Insinööri (AMK), tuotantotalous  (Ingenjör (YH) i produktionsekonomi)
  • Rakennusmestari (AMK)  (Byggmästare (YH))
  • Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiatuotanto  (Ingenjör (högre YH) i decentraliserad energiproduktion)
  • Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia  (Ingenjör (högre YH) i kemiteknik och bioteknologi)
  • Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka  (Ingenjör (högre YH) i maskin- och materialteknik)
  • Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT  (Ingenjör (högre YH) i programvaruteknik och ICT)
  • Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen  (Byggingenjör (högre YH))
  • Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen  (Ingenjör (högre YH) i ledarskap inom tekniskt kunnande)
  • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia  (Ingenjör (högre YH) i hälsoteknologi)
  • Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology
  • Master of Engineering, Industrial Quality Management

  >> Utbildningsprogram inom teknik vid Åbo yrkeshögskola    

  Yrkeshögskolan Novia – Aboa Mare

  Genom att utbilda dig inom sjöfartsbranschen säkerställer du anställning i en högavlönad bransch. Du kan arbeta antingen till sjöss eller på land. Sjöfartspersonal behövs till exempel inom fartyg, administration, rederier, hamnar, havsundersökningsuppdrag och farledsunderhåll.

  Sjöfartsindustrin digitaliseras och fartygsteknologin utvecklas i snabb takt. Detta kräver också att dagens sjömän förstår tekniken. I Novia har Aboa Mare Campus en RDI-enhet, där vi använder simuleringar för att studera mänskliga aktiviteter, testa ny teknik och utveckla nya lösningar för den maritima industrin. Vi utvecklar också ständigt nya simuleringsverktyg och -miljöer.

  Vår skola är internationellt känd och vi har studenter från både Finland och utomlands.

  • Bachelor of Maritime Management, Captain
  • Bachelor of Engineering, Maritime Technology
  • Master of Engineering/Maritime Management, Maritime Management
  • Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations
  • Sjökapten (YH)

  >> Studieutbud vid Yrkeshögskolan Novia

  tech_campus_identification_color_rgb.png

  Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo. Samtidigt förenar Teknologicampus högskolornas resurser för att stödja verksamheten för företagens produktutveckling och innovationer.

  Vad vi erbjuder studerande:
  - en stark helhet av högre utbildning inom teknik och tydliga utbildningsprogram
  - tydliga och flexibla utbildningsvägar från ingenjör (kandidatexamen) till diplomingenjör
  - en gemensam teknikutbildningsstrategi och kompletterande teknikutbildningsprofiler vid olika universitet
  - levande och mångsidiga arbetslivsförbindelser i all utbildning
  - fortbildning anpassad till företagens behov

  www.teknologiakampusturku.fi

  #turuntekniikka