Studiestad Åbo-projektbidrag

Vi gör studiestaden Åbo tillsammans

 • Den första ansökningsomgången för Studiestad Åbo-projektbidrag ordnades i slutet av året 2017. 
 • Det lämnades in sammanlagt 17 ansökningar av vilka nio beviljades finansiering.

Har du en idé om hur Åbo kan göras till den bästa studiestaden? För att uppnå sina mål ordnar Studiestad Åbo årligen en ansökningsomgång för projektbidrag och bjuder in aktörer vid högskolorna i Åbo och staden samt studerande att komma med idéer.

I höst ordnas en ny projektansökan och då beslutar man om vilka projekt som ska genomföras 2019.

Vad är det fråga om?

Studiestaden Åbo är ett samarbete mellan staden, högskolorna och deras studentkårer samt näringslivet. Syftet för samarbetet är att utveckla Åbo som studiestad.

Verksamheten Studiestaden Åbo omfattar hela studievägen från tanken om högskolestudier till utexaminerad arbetssökande. Studiestaden Åbo har som målsättning att göra Åbo till Finlands mest intressanta och Östersjöns mest inspirerande studiestad.

 • Studerande i Åbo
  Potentiella sökanden ser Åbo som en intressant och inspirerande studiestad i Finland.
   
 • Studier i Åbo
  Åbo erbjuder studeranden bra och smidiga vardagstjänster och ett lockande studieliv. Den livliga studerandekulturen ökar intresset för hela staden.
   
 • Sysselsättning i Åbo
  Högskolestuderanden från Åbo har goda färdigheter och kontakter till arbetslivet redan under studierna.

Kriterier för projektbidraget

Projekten ska vara I linje med verksamhetsmålen för Studiestad Åbo. Utöver huvudmålen ovan prioriteras särskilt följande teman under åren 2018-2020:

 1. Starka näringslivskontakter
  Projekten kan exempelvis bidra till att öka antalet praktikplatser, öka företagens roll i studierna eller sprida information till företag i regionen.
   
 2. Internationell studiestad
  Projekten kan hantera internationalitet ur flera infallsvinklar, exempelvis sysselsättning av och nätverkande för internationella studeranden, finländska studerandes internationella färdigheter eller internationalitet i studerandenas vardag.
   
 3. Åbo gör gott
  Projekten kan beröra studerandes förutsättningar för ett bra liv, såsom boende, idrott och motion, fungerande campus, gemenskap, handledning eller tillgänglig service.

Projektbidraget kan sökas för utvecklingsverksamhet eller åtgärder som rör dessa mål och riktar sig till studeranden och nyutexaminerade vid högskolorna i Åbo. Projekten behöver inte rikta sig till alla studerande, men den ska vara öppna för studeranden från alla högskolor.

Projekten kan till exempel vara en utbildning, ett evenemang, en tjänst, en applikation, en kurs – eller något annat som stöder och främjar målen och teman för verksamheten Studiestad Åbo.   

Vem kan ansöka?

Projektbidraget kan ansökas av aktörer vid de instanser som medverkar i Studiestad Åbo-verksamheten: Enheter vid Åbo stad, högskolorna i Åbo och Turku Science Park och andra sammanslutningar samt student- och studerandekårer vid högskolorna i fråga och deras underorganisationer eller studerandesammanslutningar.

Ansökningsanvisningar

I höst 2018 ordnas en ny projektansökan och då beslutar man om vilka projekt som ska genomföras 2019.

Ytterligare information

 • Anssi Kaisti, koordinator, Studiestad Åbo, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Jenni Iivonen, koordinator, Studiestad Åbo, jenni.iivonen(at)turkuamk.fi