Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll

Mötestider under hösten 2020

  • 03.09.2020 klo 17.00
  • 01.10.2020 klo 17.00
  • 27.10.2020 klo 17.00
  • 12.11.2020 klo 17.00
  • 10.12.2020 klo 17.00

Svenska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.