Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Svenska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.