Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Mötestider under våren 2023

  • 17.01.2023 klo 17.00
  • 15.02.2023 klo 17.00
  • 21.03.2023 klo 17.00
  • 19.04.2023 klo 17.00
  • 16.05.2023 klo 17.00
  • 13.06.2023 klo 17.00

Svenska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.

Till svenska sektionen hör 11 medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige för den aktuella mandatperioden.

Föredragande i svenska sektionen är direktör för svenskspråkig fostran och undervising Liliane Kjellman.
Sektionens sekreterare är Annika Jensén.