Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Mötestider under våren 2021

  • 26.01.2021 klo 17.00
  • 18.02.2021 klo 17.00
  • 23.03.2021 klo 17.00
  • 22.04.2021 klo 17.00
  • 25.05.2021 klo 17.00

Svenska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.