Sysselsättningstjänster på Työpiste

Besök vår webbplats

Työpiste.fi

Kundservice för Työpiste

mån–fre kl. 8.30–16.00
Hantverkaregatan 10

Välkommen!

Te-tjänster - Mina E-Tjänster
tyopiste@turku.fi
tfn  040 180 1457

Åbo stads servicecentral för sysselsättning har i sin kundkommunikation tagit i bruk ett nytt namn, Työpiste.

tyopiste_logo_rgb-250.png

Työpiste är en arbetskraftsbyrå för alla Åbobor som är under 25 år eller som har varit arbetslösa utan avbrott i minst 12 månader och är ett led i det regionala försöket med arbetskrafts- och företagstjänster som startade den 1 augusti 2017. Työpiste har till uppgift att sysselsätta, handleda och rehabilitera sina kunder så att de ska kunna hitta jobb, utbilda sig eller förbättra sin arbetsförmåga.

 

Kundservice för Työpiste

mån–fre kl. 8.30–16.00
Hantverkaregatan 10

Välkommen!

Te-tjänster - Mina E-Tjänster
tyopiste@turku.fi
tfn  040 180 1457