Råd och tjänster för unga från Ohjaamo

Mässlokal

Det är möjligt att boka en mässlokal från Ohjaamo för popup-evenemang som främjar ungdomars sysselsättning, utbildning och välmående.

Bokningar tfn 044 907 4904

Ohjaamo samlar ett flertal tjänster för under 30-åringar under samma tak. Ohjaamo är ett serviceställe med låg tröskel i Åbo kärncentrum som erbjuder bland annat sysselsättnings- och utbildningstjänster samt informations- och rådgivningstjänster för unga. Vid Ohjaamo ordnas även evenemang och mässor för unga.

Projektet Ohjaamo finansieras delvis av Europeiska socialfonden. NTM-centralen i Mellersta Finland koordinerar den riksomfattande ESF-helheten för ungdomsgarantin.

vipuvoimaa.pnglippu.png

KOHO-verksamheten som handhas av Servicecentralen för sysselsättning har flyttat till Ohjaamo.

KOHO är avsedd för unga arbetslösa mellan 16 och 29 år i Åbo som behöver råd och handledning i frågor som är förknippade med arbetslöshet och utbildning.

KOHO hjälper unga klienter bland annat genom utbildningsvägledning och karriärplanering, arbetssökning, rehabiliterande arbetsverksamhet samt ansökning av studie- och rehabiliteringsplatser.

På KOHO betjänar följande karriärhandledare:

Lotta Kiikeri
Sanni Mantere
Riku Mattila
Tommi Hannuksela

Informations- och rådgivningscentret NuortenTurku håller även till i Ohjaamo.

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå erbjuder tjänster med tidsbeställning på Ohjaamo för klienter som är i behov av sektoröverskridande samarbete och individuellt stöd för att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Mässlokal

Det är möjligt att boka en mässlokal från Ohjaamo för popup-evenemang som främjar ungdomars sysselsättning, utbildning och välmående.

Bokningar tfn 044 907 4904

Stadsdel/Område: