Bidrag

Ansökningsblanketter och anvisningar

Du kommer väl ihåg att kontrollera att ansökningsblanketten har skickats! Blanketter i utkastform behandlas inte. Under Mina blanketter kan du kontrollera din ansökningsblanketts status.

Staden erbjuder föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner bidrag för att stöda tjänster eller verksamhet.

Bidrag kan ansökas om t.ex. för att främja välmåendet och hälsan, förverkliga kultur- och idrottsmöjligheter eller för verksamhet på initiativ av unga. Bidrag kan ansökas om under särskilt bestämda ansökningstider.