Bidrag för hobbyverksamhet

Amatörer: kategori 3, bidrag för hobbyverksamhet

Bidraget är avsett för hobbyföreningar som gör konstnärligt eller kulturellt arbete och hobbyarbetsgrupper som ordnar för allmänheten öppna evenemang i Åbo.

Bidraget är endast avsett för att skapa konstnärligt innehåll, inte för andra fasta kostnader, så som apparatanskaffningar, kostymer eller föreställningsresor. I ansökningen kan även ingå lokalkostnader. Bidraget är inte avsett för stadsdelsföreningar. Bedömningsgrunderna är ökandet av invånarnas välfärd, antal utövare, deltagarantal och verksamhetens kvalitet.

Nyckelord: