Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner (för avtalspartner)

Avtalspartner: kategori 1, verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner

Till avtalspartner hör aboensiska föreningar som drivs av yrkeskonstnärer och kulturinstitutioner, vilka har påvisat att deras verksamhet är en etablerad del av kulturproduktionen i staden och vilka stöder sysselsättningen av yrkesutbildade personer eller för fram yrkesutbildade personers arbete. Bedömningsgrunderna är utöver konstnärlig kvalitet och erfarenhet etablerad verksamhet, långsiktig utveckling av verksamheten, verksamhetens kontinuitet, samarbete med andra aktörer och omfattningen av övrig finansiering. Bland aktörer som ingått avtal finns även instanser som utvecklar och främjar utbildning och internationalism inom området.

Bidrag för den grundläggande konstundervisningen är avsett för avtalspartner vars läroplan kulturnämnden har godkänt. Bedömningsgrunderna är utöver konstnärlig kvalitet och erfarenhet etablerad verksamhet och långsiktig utveckling av verksamheten.

Avtalsperioden är tre år, följande period gäller åren 2019–2021. Nya avtalspartner tas inte emot mitt under en avtalsperiod. Förvaltningen för fritidssektorn kan kalla förening till avtalsförhandlingar eller en aktör som påvisat att dennes verksamhet är etablerad kan ansöka om avtalsförhandlingar med en fritt formulerad ansökan.