Verksamhetsbidrag för kultur- och konstföreningar

Yrkesutbildade personer: Kategori 2, verksamhetsbidrag för kultur- och konstföreningar

Bidraget är avsett för  föreningar oh arbetsgrupper vars konstnärliga verksamhet inte stöds med verksamhetsbidrag för kultur- och konstinstitutioner (kategori 1).

Bedömningsgrunderna är erafarenhet och erkännande av konstnärligt arbete. Det huvudsakliga syftet är att stöda yrkesutbildade personers arbete.  I ansökningen kan även ingå lokalkostnader. Bidraget är endast avsett för att skapa konstnärligt innehåll, inte för andra fasta kostnader, så som apparatanskaffningar.