Bidrag för projekt / evenemang / kostnader av engångsnatur

För vem?För vilket ändamål?Principerna för beviljandeAnsökningstidBeslutStipendiets namn
För föreningar, stiftelser och arbetsgrupper i ÅboFör projekt, evenemang och andra bidragsbehov av engångsnatur Fortgående ansökanStadsstyrelsenInriktade specialbidrag
För konstnärsgrupper, främst yrkesgrupperFör genomförande av nya och innovativa projekt.Projektet ska producera ett konstnärligt resultat för Åbo stad eller skapa nya modeller för produktionen av kulturtjänster Grunden för bedömningen är förutom den konstnärliga kvaliteten dessutom innovativitet, ökning av stadens dragningskraft och projektets mångsidighet, samarbetet med andra aktörer och antalet samarbetspartner.1.-31.10.Kultur- och ungdomsnämndenKategori 4 - Projektbidrag
För föreningar bestående av yrkesutövande konstnärerBidraget är avsett för en ny aktör för att inleda verksamhet eller för redan verksamma aktörer för att testa och utveckla en ny verksamhetsform.Grunden för bedömningen är den konstnärliga kvaliteten och upplevelsen samt en separat utvecklingsplan.1.-31.10.Kultur- och ungdomsnämndenKategori 5 - utvecklingsbidrag
Idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som ordnar motion i ÅboGenom bidragen stöds ordnande av motionsevenemang i Åbo.Särskilda insatsområden är evenemang för barn och unga och evenemang som med tanke på storleken klassificeras som publikevenemang. Inte träningsläger eller utbildning.Fortgående ansökan, men senaste 31.10.IdrottsnämndenBidrag för motionsevenemang.
För idrotts- och motionsföreningar, föreningar som ordnar motion för särskilda grupper eller pensionärer och invandrare i Åbo.Med bidraget stöds utbildningen av i Finland eller utomlands av tränare, handledare och funktionärer i idrotts- och motionsföreningar och föreningar som ordnar motion för särskilda grupper eller pensionärer och invandrare i Åbo.För utbildning i Finland godkänns rese- och inkvarteringskostnader och för utbildning som äger rum utomlands kurs-, rese- och inkvarteringskostnader.Fortgående ansökan, men senaste 31.10IdrottsnämndenBidrag för utbildning av tränare, handledare och funktionärer.
För ungdomsföreningar och verksamhetsgrupper för unga, grupper för unga som verkar i anknytning till organisationer.För ekonomiskt stöd av ungdomsverksamhet som ungdomar ordnar för sig själva och fria verksamhetsgrupper för unga. Till exempel för lägerverksamhet och andra aktiviteter som unga genomför och ordnar och som stöder de ungas delaktighet och påverkan.Av personerna som ansvarar för verksamhetens eller genomför projektet ska minst ska minst 2/3 vara under 29 år.Fortgående ansökanKultur- och ungdomsnämndenUngdomsnämndens projektbidrag
För grupper på minst 3 ungdomar som besöker Åbo stads ungdomstjänsters ungdomsgårdar.Projektet kan utgöra nästan vad som helst förutsatt att de unga själv har utvecklat idéen och förverkligar den. Det kan t.ex. vara fråga om ett evenemang, en föreställning eller någonting som förbättrar den egna levnadsmiljön.Majoriteten av gruppmedlemmarna ska vara 13–19-åringar från Åbo. För de ungas projekt Itse tehty beviljas årligen 2500€ i stöd. För ett projekt beviljas 100–500 euro. Fortgående ansökanUngdomstjänsterProjektpengar för Helt eget
Grupper av minst 3 unga i åldern 13–19-år som bor eller studerar i Åbo.Ett aktivitetsprojekt som de unga själva planerar och förverkligar och som så många unga som möjligt drar nytta av.Åbo ungdomsfullmäktiges presidium behandlar ansökningarna och väljer ut de projekt som projektsökande presenterar på ungdomsfullmäktiges möte. Ungdomsfullmäktige beslutar genom röstning för vilka av de presenterade projekten finansiering beviljas.20.1.-9.2.2020UngdomsfullmäktigeUngdomsfullmäktiges projektpengar
För föreningar och organisationer vars verksamhet överensstämmer med de mål som social- och hälsovårdsnämnden har godkänt för välfärdsprogrammen.Med bidraget stöds enskilda evenemang eller verksamhet av engångsnatur som föreningarna ordnar.Bidrag beviljas samma förening endast en gång under kalenderåret. 1.-31.10.Social- och hälsovårdsnämndenSocial- och hälsovårdsnämndens specialbidrag
För anordnare av evenemangMed bidragen stöds publikevenemang som ordnas i Åbo.Besluten om bidrag fattas inom ramen för prövning och anslag. Bidraget kan vara antingen ekonomiskt eller en tjänst som staden erbjuder, t.ex. rabatt på lokalhyra.Fortgående ansökanKoncernförvaltningEvenemang med dragningskraft